رقیه عبدالله زاده
رقیه عبدالله زاده

دانش آموخته دیپلم فنی