درباره ما

درباره شکوفان  

شکوفه نشان رویش است، »شکوفان« بستری است برای فراهم آوردن ملزومات رشد صحیح و پایدار. هدف ما در شکوفان بنا نهادن
سنگ بنایی استوار در تعلیم، پرورش و مهارت آموزیِ مهمترین سرمایه های بشری، یعنی کودکان و نوجوانان است و در این مسیر
پرداختن به عوامل دخیل در این روند، همچون بالا بردن استاندارد سلامت، ایجاد فضای مناسب برای یادگیری، آموزش خانواده ها،
  آموزش مربیان و نیروهای بومی، راه اندازی کتابخانه، خدمات مددکاری و حتی تامین برخی نیازهای اولیه ی خانواده های نیازمند

(مسکن، خدمات درمانی و دارو، مشاوره و…) در دستور کار قرار گرفته است.

رویای شکوفان 

روزی خواهد آمد که تمامی کودکان از امکانات لازم برای رشد و شکوفایی بهرهمند شوند و »شکوفان« با همراهی آنان که
دغدغه های انسانی را سنگ بنای بودن میدانند، برای رسیدن به آن روز با تمام توان خواهد کوشید.

 

تاریخچه ی شکوفان

 

انجمن حمایتی آموزشی کودکان محمود آباد (شکوفان) فعالیت خود را بصورت خودانگیخته، داوطلبانه و غیر رسمی از سال ۱۳۹۳
آغاز نمود و با تمرکز بر حمایت از کودکان منطقه ی محروم محمود آباد خاوران، که در معرض آسیب های زیستی و اجتماعی
فراوانی قرار داشتند به گسترش فعالیت های خود پرداخت. با گذشت زمان و کسب اشراف بیشتر بر کمبودها و نیازهای منطقه لزوم
عملیاتی کردن فعالیت های فوق برنامه در جهت آموزش خانواده های وابسته به کودکان تحت پوشش، شکوفان اقدام به دریافت
مجوزهای لازم قانونی نمود و سرانجام پس از تلاش های بسیار در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ مجوزهای قانونی برای توسعه ی
فعالیت های خود گردید.

 

مدیران شکوفان